jeer หมายถึง เยาะเย้ย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ jeer แปลว่า เยาะเย้ย หมายถึง เยาะเย้ย jeer อ่านว่า (เจีย)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jeer (เจีย)

เยาะเย้ย