jeep หมายถึง รถจี๊ป

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ jeep แปลว่า รถจี๊ป หมายถึง รถจี๊ป jeep อ่านว่า (จีพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jeep (จีพ)

รถจี๊ป