jay หมายถึง คนโง่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ jay แปลว่า คนโง่ หมายถึง คนโง่ jay อ่านว่า (เจ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jay (เจ)

คนโง่