jar หมายถึง ชนโครม ส่งเสียงโครกคราก โหล

(ถูกค้นหาทั้งหมด 189 ครั้ง)

คำศัพท์ jar แปลว่า ชนโครม ส่งเสียงโครกคราก โหล หมายถึง ชนโครม ส่งเสียงโครกคราก โหล jar อ่านว่า (จา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jar (จา)

ชนโครม ส่งเสียงโครกคราก

โหล