japan หมายถึง ประเทศญี่ปุ่น เครื่องเขิน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ japan แปลว่า ประเทศญี่ปุ่น เครื่องเขิน หมายถึง ประเทศญี่ปุ่น เครื่องเขิน japan อ่านว่า (จะแพน-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
japan (จะแพน-)

ประเทศญี่ปุ่น เครื่องเขิน