jambu หมายถึง ลูกหว้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ jambu แปลว่า ลูกหว้า หมายถึง ลูกหว้า jambu อ่านว่า (แจม-บุ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jambu (แจม-บุ)

ลูกหว้า