jamb หมายถึง เสาสองข้างประตู

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ jamb แปลว่า เสาสองข้างประตู หมายถึง เสาสองข้างประตู jamb อ่านว่า (แจ็ม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jamb (แจ็ม)

เสาสองข้างประตู