jail หมายถึง จำคุก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 111 ครั้ง)

คำศัพท์ jail แปลว่า จำคุก หมายถึง จำคุก jail อ่านว่า (เจล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jail (เจล)

จำคุก