jag หมายถึง รอยขรุขระ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ jag แปลว่า รอยขรุขระ หมายถึง รอยขรุขระ jag อ่านว่า (แจ็ก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jag (แจ็ก)

รอยขรุขระ