item หมายถึง อัน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 119 ครั้ง)

คำศัพท์ item แปลว่า อัน หมายถึง อัน item อ่านว่า (ไอ-เท็ม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
item (ไอ-เท็ม)

อัน