itch หมายถึง โรคหิด คันมือ กระหาย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ itch แปลว่า โรคหิด คันมือ กระหาย หมายถึง โรคหิด คันมือ กระหาย itch อ่านว่า (อิช)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
itch (อิช)

โรคหิด คันมือ

กระหาย