iris หมายถึง เทพธิดาแห่งรุ้ง ม่านตา ดอกไอ-ริซ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ iris แปลว่า เทพธิดาแห่งรุ้ง ม่านตา ดอกไอ-ริซ หมายถึง เทพธิดาแห่งรุ้ง ม่านตา ดอกไอ-ริซ iris อ่านว่า (ไอ-ริซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
iris (ไอ-ริซ)

เทพธิดาแห่งรุ้ง ม่านตา

ดอกไอ-ริซ