iota หมายถึง ขี้เล็บมือ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 105 ครั้ง)

คำศัพท์ iota แปลว่า ขี้เล็บมือ หมายถึง ขี้เล็บมือ iota อ่านว่า (ไอโอ-ทะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
iota (ไอโอ-ทะ)

ขี้เล็บมือ