incur หมายถึง มี(โทษ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ incur แปลว่า มี(โทษ) หมายถึง มี(โทษ) incur อ่านว่า (อินเคอ-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
incur (อินเคอ-)

มี(โทษ)