icy หมายถึง เยือกเย็น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 96 ครั้ง)

คำศัพท์ icy แปลว่า เยือกเย็น หมายถึง เยือกเย็น icy อ่านว่า (ไอ-ซิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
icy (ไอ-ซิ)

เยือกเย็น