icily หมายถึง เยือกเย็น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ icily แปลว่า เยือกเย็น หมายถึง เยือกเย็น icily อ่านว่า (ไอ-ซิลิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
icily (ไอ-ซิลิ)

เยือกเย็น