ices หมายถึง ไอศกรีม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ ices แปลว่า ไอศกรีม หมายถึง ไอศกรีม ices อ่านว่า (ไอซ-อิส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ices (ไอซ-อิส)

ไอศกรีม