ice หมายถึง หยอดด้วยน้ำตาล น้ำแข็ง ไอศกรีม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 121 ครั้ง)

คำศัพท์ ice แปลว่า หยอดด้วยน้ำตาล น้ำแข็ง ไอศกรีม หมายถึง หยอดด้วยน้ำตาล น้ำแข็ง ไอศกรีม ice อ่านว่า (ไอซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ice (ไอซ)

หยอดด้วยน้ำตาล น้ำแข็ง

ไอศกรีม