husk หมายถึง สี (ข้าว) แกลบ เปลือกแข็ง ปอกเปลือก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ husk แปลว่า สี (ข้าว) แกลบ เปลือกแข็ง ปอกเปลือก หมายถึง สี (ข้าว) แกลบ เปลือกแข็ง ปอกเปลือก husk อ่านว่า (ฮัซค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
husk (ฮัซค)

สี (ข้าว) แกลบ

เปลือกแข็ง

ปอกเปลือก