hush หมายถึง สงบ (เรือรบ) สร้างขึ้นโดยปกปิด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 79 ครั้ง)

คำศัพท์ hush แปลว่า สงบ (เรือรบ) สร้างขึ้นโดยปกปิด หมายถึง สงบ (เรือรบ) สร้างขึ้นโดยปกปิด hush อ่านว่า (ฮัฌ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hush (ฮัฌ)

สงบ (เรือรบ) สร้างขึ้นโดยปกปิด