hump หมายถึง โคก โคก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 81 ครั้ง)

คำศัพท์ hump แปลว่า โคก โคก หมายถึง โคก โคก hump อ่านว่า (ฮัมพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hump (ฮัมพ)

โคก โคก