hum หมายถึง ร้องเพลงในคอ ร้องดังหึ่ง ฮ้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 109 ครั้ง)

คำศัพท์ hum แปลว่า ร้องเพลงในคอ ร้องดังหึ่ง ฮ้า หมายถึง ร้องเพลงในคอ ร้องดังหึ่ง ฮ้า hum อ่านว่า (ฮัม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hum (ฮัม)

ร้องเพลงในคอ ร้องดังหึ่ง

ฮ้า