hug หมายถึง ยึดมั่นอยู่ใน (ความเข้าใจผิด) ปลอบ (ตัวเอง) เลียบ (ฝั่ง) รัด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ hug แปลว่า ยึดมั่นอยู่ใน (ความเข้าใจผิด) ปลอบ (ตัวเอง) เลียบ (ฝั่ง) รัด หมายถึง ยึดมั่นอยู่ใน (ความเข้าใจผิด) ปลอบ (ตัวเอง) เลียบ (ฝั่ง) รัด hug อ่านว่า (ฮัก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hug (ฮัก)

ยึดมั่นอยู่ใน (ความเข้าใจผิด) ปลอบ (ตัวเอง)

เลียบ (ฝั่ง)

รัด