hue หมายถึง เมืองเว้ ฉวี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 126 ครั้ง)

คำศัพท์ hue แปลว่า เมืองเว้ ฉวี หมายถึง เมืองเว้ ฉวี hue อ่านว่า (ฮเว)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Hue (ฮเว)

เมืองเว้ ฉวี