hub หมายถึง จุดศูนย์กลาง ดุมล้อ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ hub แปลว่า จุดศูนย์กลาง ดุมล้อ หมายถึง จุดศูนย์กลาง ดุมล้อ hub อ่านว่า (ฮับ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hub (ฮับ)

จุดศูนย์กลาง ดุมล้อ