hoy หมายถึง เสียงเรียกเรือ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ hoy แปลว่า เสียงเรียกเรือ หมายถึง เสียงเรียกเรือ hoy อ่านว่า (ฮอย)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hoy (ฮอย)

เสียงเรียกเรือ