how หมายถึง แท้ๆ วิธี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 128 ครั้ง)

คำศัพท์ how แปลว่า แท้ๆ วิธี หมายถึง แท้ๆ วิธี how อ่านว่า (เฮา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
how (เฮา)

แท้ๆ วิธี