horn หมายถึง ปลายแหลมของวงจันทร์ กระบอกทำด้วยเขา แทงด้วยเขา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ horn แปลว่า ปลายแหลมของวงจันทร์ กระบอกทำด้วยเขา แทงด้วยเขา หมายถึง ปลายแหลมของวงจันทร์ กระบอกทำด้วยเขา แทงด้วยเขา horn อ่านว่า (ฮอน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
horn (ฮอน)

ปลายแหลมของวงจันทร์ กระบอกทำด้วยเขา

แทงด้วยเขา