hope หมายถึง หวัง คาดหมาย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 186 ครั้ง)

คำศัพท์ hope แปลว่า หวัง คาดหมาย หมายถึง หวัง คาดหมาย hope อ่านว่า (โฮพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hope (โฮพ)

หวัง คาดหมาย