hop หมายถึง เต้นรำ กระโดด (เครื่องบิน) บิน ต้นฮ็อพ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ hop แปลว่า เต้นรำ กระโดด (เครื่องบิน) บิน ต้นฮ็อพ หมายถึง เต้นรำ กระโดด (เครื่องบิน) บิน ต้นฮ็อพ hop อ่านว่า (ฮ็อพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hop (ฮ็อพ)

เต้นรำ กระโดด

(เครื่องบิน) บิน

ต้นฮ็อพ