homework หมายถึง การบ้าน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1234 ครั้ง)

คำศัพท์ homework แปลว่า การบ้าน หมายถึง การบ้าน homework อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
homework

การบ้าน