hog หมายถึง คนที่มีนิสัยตะกละ หมูตอน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 119 ครั้ง)

คำศัพท์ hog แปลว่า คนที่มีนิสัยตะกละ หมูตอน หมายถึง คนที่มีนิสัยตะกละ หมูตอน hog อ่านว่า (ฮ็อก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hog (ฮ็อก)

คนที่มีนิสัยตะกละ หมูตอน