his หมายถึง ของเขา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 256 ครั้ง)

คำศัพท์ his แปลว่า ของเขา หมายถึง ของเขา his อ่านว่า (ฮิส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
his (ฮิส)

ของเขา