hip หมายถึง ตะโพกข้างหนึ่ง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ hip แปลว่า ตะโพกข้างหนึ่ง หมายถึง ตะโพกข้างหนึ่ง hip อ่านว่า (ฮิพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hip (ฮิพ)

ตะโพกข้างหนึ่ง