hind หมายถึง กวางตัวเมีย (ขา ล้อ) หลัง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 79 ครั้ง)

คำศัพท์ hind แปลว่า กวางตัวเมีย (ขา ล้อ) หลัง หมายถึง กวางตัวเมีย (ขา ล้อ) หลัง hind อ่านว่า (ไฮนด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hind (ไฮนด)

กวางตัวเมีย (ขา

ล้อ) หลัง