hem หมายถึง ชายเสื้อผ้า ห้อมล้อม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ hem แปลว่า ชายเสื้อผ้า ห้อมล้อม หมายถึง ชายเสื้อผ้า ห้อมล้อม hem อ่านว่า (เฮ็ม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hem (เฮ็ม)

ชายเสื้อผ้า ห้อมล้อม