helm หมายถึง หางเสือ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ helm แปลว่า หางเสือ หมายถึง หางเสือ helm อ่านว่า (เฮ็ลม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
helm (เฮ็ลม)

หางเสือ