heir หมายถึง ผู้สืบมรดก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 79 ครั้ง)

คำศัพท์ heir แปลว่า ผู้สืบมรดก หมายถึง ผู้สืบมรดก heir อ่านว่า (แอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
heir (แอ)

ผู้สืบมรดก