heft หมายถึง ยกขึ้นชั่ง น้ำหนัก กำลัง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 79 ครั้ง)

คำศัพท์ heft แปลว่า ยกขึ้นชั่ง น้ำหนัก กำลัง หมายถึง ยกขึ้นชั่ง น้ำหนัก กำลัง heft อ่านว่า (เฮ็ฟท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
heft (เฮ็ฟท)

ยกขึ้นชั่ง น้ำหนัก

กำลัง