heel หมายถึง ถือ ยึดถือ จับใจ กลั้น เป็นเจ้าของ ครอบงำ ทำให้หยุด ยื่น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ heel แปลว่า ถือ ยึดถือ จับใจ กลั้น เป็นเจ้าของ ครอบงำ ทำให้หยุด ยื่น หมายถึง ถือ ยึดถือ จับใจ กลั้น เป็นเจ้าของ ครอบงำ ทำให้หยุด ยื่น heel อ่านว่า (โฮลด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
heel (โฮลด)

ถือ ยึดถือ

จับใจ

กลั้น

เป็นเจ้าของ

ครอบงำ

ทำให้หยุด

ยื่น