hazy หมายถึง เมฆหมอก งูๆ ปลาๆ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ hazy แปลว่า เมฆหมอก งูๆ ปลาๆ หมายถึง เมฆหมอก งูๆ ปลาๆ hazy อ่านว่า (เฮ-สิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hazy (เฮ-สิ)

เมฆหมอก งูๆ ปลาๆ