has หมายถึง ไปเสมอๆ ใช้ (ความระวัง) สั่งให้ ทำให้เสียท่า เป็น(โรค) มี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 159 ครั้ง)

คำศัพท์ has แปลว่า ไปเสมอๆ ใช้ (ความระวัง) สั่งให้ ทำให้เสียท่า เป็น(โรค) มี หมายถึง ไปเสมอๆ ใช้ (ความระวัง) สั่งให้ ทำให้เสียท่า เป็น(โรค) มี has อ่านว่า (แฮ็ส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
has (แฮ็ส)

ไปเสมอๆ ใช้ (ความระวัง)

สั่งให้

ทำให้เสียท่า

เป็น(โรค)

มี