harm หมายถึง ร้ายกาจ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 141 ครั้ง)

คำศัพท์ harm แปลว่า ร้ายกาจ หมายถึง ร้ายกาจ harm อ่านว่า (ฮาม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
harm (ฮาม)

ร้ายกาจ