hand หมายถึง มอบ ฝ่าย ลูกเรือ หวีกล้วย ลายมือ กำมือ เข็มนาฬิกา ขาไพ่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 168 ครั้ง)

คำศัพท์ hand แปลว่า มอบ ฝ่าย ลูกเรือ หวีกล้วย ลายมือ กำมือ เข็มนาฬิกา ขาไพ่ หมายถึง มอบ ฝ่าย ลูกเรือ หวีกล้วย ลายมือ กำมือ เข็มนาฬิกา ขาไพ่ hand อ่านว่า (แฮ็นด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hand (แฮ็นด)

มอบ ฝ่าย

ลูกเรือ

หวีกล้วย

ลายมือ

กำมือ

เข็มนาฬิกา

ขาไพ่