had หมายถึง ไปเสมอๆ ใช้ (ความระวัง) สั่งให้ ทำให้เสียท่า เป็น(โรค) มี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 230 ครั้ง)

คำศัพท์ had แปลว่า ไปเสมอๆ ใช้ (ความระวัง) สั่งให้ ทำให้เสียท่า เป็น(โรค) มี หมายถึง ไปเสมอๆ ใช้ (ความระวัง) สั่งให้ ทำให้เสียท่า เป็น(โรค) มี had อ่านว่า (แฮ็ด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
had (แฮ็ด)

ไปเสมอๆ ใช้ (ความระวัง)

สั่งให้

ทำให้เสียท่า

เป็น(โรค)

มี