hack หมายถึง (ไอ) แห้งแค็กๆ แผลเบ้อ เครื่องฟัน รถม้าเช่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ hack แปลว่า (ไอ) แห้งแค็กๆ แผลเบ้อ เครื่องฟัน รถม้าเช่า หมายถึง (ไอ) แห้งแค็กๆ แผลเบ้อ เครื่องฟัน รถม้าเช่า hack อ่านว่า (แฮ็ค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hack (แฮ็ค)

(ไอ) แห้งแค็กๆ แผลเบ้อ

เครื่องฟัน

รถม้าเช่า