gums หมายถึง เหงือก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ gums แปลว่า เหงือก หมายถึง เหงือก gums อ่านว่า (กัมส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gums (กัมส)

เหงือก