grog หมายถึง เหล้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ grog แปลว่า เหล้า หมายถึง เหล้า grog อ่านว่า (กร็อก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
grog (กร็อก)

เหล้า