grit หมายถึง ทำเสียงกรอดๆ ความบึกบึน ขี้ผง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 111 ครั้ง)

คำศัพท์ grit แปลว่า ทำเสียงกรอดๆ ความบึกบึน ขี้ผง หมายถึง ทำเสียงกรอดๆ ความบึกบึน ขี้ผง grit อ่านว่า (กริท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
grit (กริท)

ทำเสียงกรอดๆ ความบึกบึน

ขี้ผง