got หมายถึง ถูก (ต่อย ตี) เป็น(หนี้) มี ก่อให้เกิด เข้าใจ ไปเอามา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 122 ครั้ง)

คำศัพท์ got แปลว่า ถูก (ต่อย ตี) เป็น(หนี้) มี ก่อให้เกิด เข้าใจ ไปเอามา หมายถึง ถูก (ต่อย ตี) เป็น(หนี้) มี ก่อให้เกิด เข้าใจ ไปเอามา got อ่านว่า (ก็อท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
got (ก็อท)

ถูก (ต่อย ตี)

เป็น(หนี้)

มี

ก่อให้เกิด

เข้าใจ

ไปเอามา